PROJECT REFERENCES

ผลงานของเรา

โกดังห้องเย็นเก็บลำไยอบแห้ง

โกดังห้องเย็นเก็บลำไยอบแห้ง จังหวัดลำพูน

งานปรับปรุงโกดังห้องเย็น

โครงการปรับปรุงเครื่องทำความเย็น โกดังห้องเย็นขนาดใหญ่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

โรงงานแปรูปสินค้าเกษตร ตลาดไท

โครงการห้องเย็นแปรูปสินค้าเกษตร และห้องเย็นเก็บสินค้าแปรู ตลาดไท

โรงงานผลิตเบเกอรี่

โครงการโรงงานผลิตเบเกอรี่ จังหวัดลำพูน

ห้องแช่แข็ง Air-Blast Freezer Room รังนกแปรูป

โครงการห้องแช่แข็ง Air-Blast Freezer Room รังนกแปรูป กรุงเทพมหานคร

ห้องแช่แข็งลมเย็นจัด โครงการหลวง

โครงการห้องแช่แข็งเย็นจัด Air-Blast Freezer มูลนิธิโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่

ห้องเย็นเก็บมะขาม หล่มเก่า

โครงการโกดังห้องเย็นเก็บมะขามหวาน อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

ห้องเย็นเก็บมะขาม หล่มเก่า เพิ่มห้องใหม่

โครงการโกดังห้องเย็นเก็บมะขามหวาน อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ เพิ่มห้องใหม่

ห้องเย็นเก็บเมล็ดพันธุ์พืช ควบคุมความชื้น

โครงการห้องเย็นเก็บเมล็ดพันธุ์พืช ควบคุมความชื้น จังหวัดเชียงราย

ห้องเย็นเก็บรังไหม

โครงการห้องเย็นเก็บรังไหม จังหวัดเพชรบูรณ์

ห้องเย็นเก็บลำไยส่งออก

โครงการห้องเย็นเก็บลำไยส่งออก จังหวัดเชียงใหม่

ห้องเย็นเก็บลูกชิ้น

โครงการห้องเย็นเก็บลูกชิ้น จังหวัดอุตรดิตถ์

ห้องเย็นเก็บสินค้าเกษตรพื้นที่สูง

โครงการห้องเย็นเก็บสินค้าเกษตรพื้นที่สูง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

ห้องเย็นเก็บสินค้าเกษตรและห้องสำนักงาน

โครงการห้องเย็นเก็บสินค้าเกษตรและห้องสำนักงาน จังหวัดเชียงใหม่

ห้องเย็นเก็บหนังหมู แคปหมู

โครงการห้องเย็นเก็บหนังหมู แคปหมู จังหวัดพะเยา

Scroll to Top