HUMIDITY CONTROLLED COLD ROOM

ห้องเย็นควบคุมความชื้น

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือสั่งซื้อห้องเย็นควบคุมความชื้น โทรหาสายด่วน 096-479-9623

HUMIDITY CONTROLLED ROOM

ห้องควบคุมความชื้น

คือห้องปรับอากาศและความชื้นที่มีสภาพเหมาะสมกับสินค้าบางชนิด โดยเครื่องเพิ่มความชื้นจะเหมาะกับสินค้าประเภทผักใบ ผลไม้ และดอกไม้บางชนิด เนื่องจากการเก็บสินค้าดังกล่าวภายในห้องเย็นที่ไม่มีระบบควบคุมความชื้น จะทำให้ระยะเวลาการเก็บสินค้าสั้นลง สินค้าเสียหายได้ไว และเครื่องลดความชื้นจะเหมาะกับสินค้าที่เมื่อมีความชื้นสูงอาจจะแปรสภาพไปเช่น เมล็ดพันธุ์พืช ถ้าหากไม่ควบคุมความชื้นอาจเกิดการงอกขึ้นได้ หรือสินค้าที่ต้องการควบคุมคุณภาพประเภทของหมักดองบางชนิด อาจจะต้องมีการควบคุมความชื้น เพราะอาจะทำให้คุณภาพสินค้าลดลงได้

หากลูกค้ามีข้อสอบถามหรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสายด่วนได้ที่หมายเลข 096-479-9623

EXAMPLE OF HUMIDIFIER ROOM

ตัวอย่างการใช้งานห้องเย็นเพิ่มความชื้น

ห้องเพาะต้นกล้า

ห้องเพาะต้นกล้าจำเป็นต้องมีระบบเพิ่มความชื้น เพื่อปรับให้สภาพแวดล้อมเหมาะสมกับการงอกของพื้ชชนิดนั้น ๆ และยิ่งโดยเฉพาะพื้ชเมืองหนาวที่จำเป็นต้องมีระบบปรับอากาศร่วมด้วย

ห้องเก็บผักผลไม้

ผักและผลไม้บางชนิดเมื่อเก็บในห้องเย็นจะสูญเสียน้ำ ทำให้ต้องมีระบบเพิ่มความชื้นเพื่อรักษาและคงสภาพสินค้าเอาไว้ไม่ให้เสียหาย

ห้องเพาะเห็ด

ห้องเพาะเห็ดจำเป็นต้องมีระบบเพิ่มความชื้น เพื่อปรับให้สภาพแวดล้อมเหมาะสมกับการงอกเห็ดแต่ละชนิด

EXAMPLE OF DEHUMIDIFIER ROOM

ตัวอย่างการใช้งานห้องเย็นลดความชื้น

ห้องเก็บเมล็ดพันธุ์พืช

เมล็ดพันธุ์พืชจำเป็นต้องเก็บรักษาในห้องที่มีความเย็น และความชื้นต่ำ เพื่อป้องกันไม่ให้เมล็ดพืชงอก

ห้องเก็บอาหารแห้ง

ผักและผลไม้แห้งบางชนิดเมื่อเก็บในห้องเย็นจะสูญเสียน้ำ ทำให้ต้องมีระบบเพิ่มความชื้นเพื่อรักษาและคงสภาพสินค้าเอาไว้ไม่ให้เสียหาย

ห้องเก็บยา เวชภัณฑ์

ยาและเวชภัณฑ์บางชนิด โดยเฉพาะที่นำเข้าจากต่างประเทศราคาแพง จำเป็นต้องเก็บรักษาในห้องที่ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นตลอดเวลา

GALLERY

Scroll to Top