ห้องแช่แข็ง Air-Blast Freezer Room รังนกแปรูป

ผนังห้องเย็น isowall polyurethane pu unit cooler คอยล์เย็น

โครงการห้องแช่แข็ง Air-Blast Freezer Room รังนกแปรูป กรุงเทพมหานคร

ผนังห้องเย็น isowall polyurethane pu ประตูห้องเย็น door
ผนังห้องเย็น isowall polyurethane pu ประตูห้องเย็น door
ผนังห้องเย็น isowall polyurethane pu unit cooler คอยล์เย็น
condensing unit bitzer
ผนังห้องเย็น isowall polyurethane pu ประตูห้องเย็น door shelf
ผนังห้องเย็น isowall polyurethane pu ประตูห้องเย็น door shelf
รังนกแช่แข็ง
รังนกแช่แข็ง
control panel temperature control
control panel temperature control
ผนังห้องเย็น isowall polyurethane pu ประตูห้องเย็น door