ห้องแช่แข็งลมเย็นจัด โครงการหลวง

ผนังห้องเย็น isowall polyurethane pu ประตูห้องเย็น door

โครงการห้องแช่แข็งเย็นจัด Air-Blast Freezer มูลนิธิโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่

ผนังห้องเย็น isowall polyurethane pu ประตูห้องเย็น door
ผนังห้องเย็น isowall polyurethane pu unit cooler คอยล์เย็น
คอมเพรสเซอร์ compressor bitzer