ห้องเย็นเก็บเมล็ดพันธุ์พืช ควบคุมความชื้น

ผนังห้องเย็น isowall polyurethane pu ประตูห้องเย็น door

โครงการห้องเย็นเก็บเมล็ดพันธุ์พืช ควบคุมความชื้น จังหวัดเชียงราย

ผนังห้องเย็น isowall polyurethane pu ประตูห้องเย็น door
ผนังห้องเย็น isowall polyurethane pu unit cooler คอยล์เย็น
ผนังห้องเย็น isowall polyurethane pu ประตูห้องเย็น door
ผนังห้องเย็น isowall polyurethane pu ประตูห้องเย็น เครื่องลดความชื้น dehumifier
ผนังห้องเย็น isowall polyurethane pu ประตูห้องเย็น เครื่องลดความชื้น dehumifier
ผนังห้องเย็น isowall polyurethane pu ประตูห้องเย็น เครื่องลดความชื้น dehumifier