ห้องเย็นเก็บสินค้าเกษตร

คอมเพรสเซอร์ compressor bitzer

โครงการห้องเย็นเก็บสินค้าเกษตร จังหวัดเพชรบูรณ์

Chiller Room ผนัง PS

ผนังห้องเย็น isowall polystyrene ps unit cooler คอยล์เย็น
ผนังห้องเย็น isowall polystyrene ps