ห้องเย็นเก็บสินค้าเกษตรพื้นที่สูง

ผนังห้องเย็น isowall polystyrene ps unit cooler คอยล์เย็น

โครงการห้องเย็นเก็บสินค้าเกษตรพื้นที่สูง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

ผนังห้องเย็น isowall polystyrene ps
ผนังห้องเย็น isowall polystyrene ps unit cooler คอยล์เย็น
control panel temperature control
control panel temperature control
condensing unit