ห้องเย็นเก็บมะขาม หล่มเก่า

คอมเพรสเซอร์ compressor bitzer

โครงการโกดังห้องเย็นเก็บมะขามหวาน อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

ผนังห้องเย็น isowall polyurethane pu ประตูห้องเย็น door
Jpeg
ผนังห้องเย็น isowall polyurethane pu ประตูห้องเย็น door
Jpeg
ผนังห้องเย็น isowall polyurethane pu ประตูห้องเย็น door
Jpeg
ผนังห้องเย็น isowall polyurethane pu ประตูห้องเย็น door
คอมเพรสเซอร์ compressor bitzer
Jpeg
คอมเพรสเซอร์ compressor bitzer
Jpeg
คอมเพรสเซอร์ compressor bitzer
Jpeg
คอมเพรสเซอร์ compressor bitzer
Jpeg