ห้องเย็นเก็บผลไม้ จังหวัดนครราชสีมา

ผนังห้องเย็น isowall polystyrene ps

โครงการห้องเย็นเก็บผลไม้ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

ผนังห้องเย็น isowall polystyrene ps unit cooler คอยล์เย็น
condensing unit
condensing unit polystyrene foam ps โฟมขาว