ห้องเย็นเก็บกุนเชียง

คอมเพรสเซอร์ compressor bitzer

โครงการห้องเย็นเก็บกุนเชียง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ผนังห้องเย็น isowall polystyrene ps unit cooler คอยล์เย็น
control panel temperature control
คอมเพรสเซอร์ compressor bitzer
คอมเพรสเซอร์ compressor bitzer