ปรับปรุงโกดังห้องเย็น

condensing unit

โครงการปรับปรุงเครื่องทำความเย็น โกดังห้องเย็นขนาดใหญ่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

control panel
control panel
condenser
condenser
condensing unit bitzer
condensing unit bitzer